Kolumna

Otklanjali smo predrasude, bili smo OpenUp4

Odavno se nisam bavila sociološkim projektima, a kao sociologu, ovakvo iskustvo, put i dijalog su mi zaista prijali. Posle višednevnih radionica, razgovora, druženja i razmena informacija, ovo je ono što smo saznali jedni o drugima, na teritoriji na kojoj smo tako blizu, a tako daleko.

GoDialogue – OpenUp4 Kick Off dani u Pragu

U januaru 2019, osamnaest učesnika, sačinjenih od ljudi iz Srbije i sa Kosova, bili su pozvani u Prag da učestvuju u OpenUp4-početnom sastanku projekta GoDialogue, finansiranom od strane EU. Tokom četiri dana razgovarali su o Dijalogu i komunikacionoj kampanji, delili su svoje lične stavove, kako kao grupa tako i anonimno. Neki od tih citata uključeni su i u tekst. Ovaj događaj je bio “ledolomac” između dve pomenute zajednice: Srbije i Kosova. 

“Ukratko, mislim da je super važno razgovarati i komunicirati jedni s drugima. 2. Iskreno, ne vjerujem u zemlje, samo u ljude. 3. Možda sam naivan, ali želim da dam šansu bilo kome. 4. Ljudi su ljudi, zar ne?” (Anonimno)

Učesnici su razgovarali o tome kako odnosi sa ljudima, bilo da su poslovni ili lični, zavise od prirode potreba i mogućnosti u datoj situaciji, a ne samo od geografije ili politike.

Sa internetom koji postaje sve popularniji oblik komunikacije, učesnici ističu da je prijatnije razgovarati o privatnim događajima, kulturi, umetnosti, putovanjima, društvenim aktivnostima nego o politici. Odnosi koji se razvijaju, prirodno se zasnivaju na zajedničkim interesima, sličnim životnim vrednostima i pogledima na život, a ne na razmatranju porekla (što se posebno primećuje kod mladih ljudi).

Redovna komunikacija je od najveće važnosti za razumevanje dijaloga 

Prepoznavanje sličnosti i razlika “Lično, osetio sam da ljudi imaju potrebu da komuniciraju, ali ne na osnovu onoga što kažu političari. Uspeli bismo, samo da nam putem medija i političara nisu “ispirali mozak”. Dijalog treba shvatiti kao proces suočavanja s prošlošću. Rešavanje tranzicione pravde, suočavanje sa krivicom, sećanjima i uzajamnim razumevanjem.” (Anonimno)

 

Učesnici su uvideli da na nivou kulture dele afinitete prema muzici, modi, gastronomiji i ishrani. Oni dele verovanje u važnost i očuvanje svog kulturnog nasleđa sa porodicom kao nukleusom života. Isto tako, učesnici su razgovarali o zajedničkim izazovima, životnim standardima, slaboj zaposlenosti, korupciji, gradskoj gužvi, odlivu mozgova, napuštanju zemlje i odnošenju svoje stručnosti sa sobom van državnih granica. Područja života koja su bila manje poznata obema grupama jeste tumačenje novije istorije i kako je to predstavljeno svakom narodu ponaosob. Želeli su da znaju kakav je svakodnevni život na Kosovu i u Srbiji, šta se kako vrednuje, kako funkcioniše sistem obrazovanja, kako funkcionišu državne institucije i zakonodavni system. Svi učesnici, vrlo različitih generacija, imali su koristi od iskrenog i otvorenog dijaloga u ovoj četvorodnevnoj radionici, jer se na državnom nivou ti razgovori ne mogu čuti. Svi su se izjasnili da postoje međusobne razlike u vidu religije, jezika, percepcije istorijskih i aktuelnih događaja.

Rešenja za poboljšanje Dijaloga i uzajamnog razumevanja. U potrazi za pozitivnim dijalogom između Kosova i Srbije, učesnici su predložili niz inicijativa za poboljšanje međusobnog razumevanja i Dijaloga. Organizovanje sportskih kampova i likovnih radionica za decu i mlade, učesnici vide kao priliku za upoznavanje novih ljudi i stvaranje prijateljstava. Saradnja sa influenserima iz Srbije i sa Kosova, a u cilju isticanja sličnosti među zajednicama. Zajednički filmski projekti sa likovima s kojima se ljudi mogu poistovetiti bez obzira odakle su. Organizovanje kulturnih razmena kako bi ljudi razumeli i cenili različito kulturno nasleđe, običaje i vrednosti. Takođe je postojao predlog o pokretanju diskusije na temu koegzistencije Srba i Albanaca na Kosovu.

 

Bez izuzetka, svi učesnici su protiv uključivanja državnih organa ili predstavnika u bilo koju komunikacijsku inicijativu. Prvenstveno, neophodna je depolitizacija, a u cilju sticanja  poštovanja i kredibiliteta svih građana, kako u Srbiji, tako i na Kosovu.Drugo, u svakoj komunikaciji, nezavisnoj od bilo koje partije, zemlje ili političke moći (ukoliko dođe do zastoja na državnom nivou),, učesnici budu voljni i sposobni da nastave sa inicijativom Dijaloga, uprkos bilo kakvoj eskalaciji tenzija između država. Svi učesnici su se složili da bilo koje od predloženih rešenja treba da bude nepristrasno i da u svakom trenutku održava jednakost jezika i predstavljanja država. Konačno, učesnicima sa Kosova i iz Srbije je zadovoljstvo da budu uključeni i da komuniciraju, a u svrhu značaja ove inicijative. Mnogi smatraju da bi Youtube i Instagram bile bitne platforme za razmenu tih razgovora.

OpenUp4 i slogan i vizuali

Povratne informacije su uglavnom bile pozitivne, a grupama se dopao izbor boja i fontova. Slogan kampanje je jasan i odlučan, i u cilju je međusobne saradnje i otvorenosti naroda.

„Po mom mišljenju, ovaj dijalog će pomoći ljudima u Srbiji i na Kosovu da se upoznaju međusobno, ali i culture ponaosob. Takođe, moramo da eliminišemo predrasude koje smo dugo imali u našim zajednicama, tako da mlade generacije poput nas moraju pokazati više ljubavi i poštovanja jedni prema drugima. (Anonimno)

Leca Shargarepica

Sociolog. Marketing umetnik. Predavač. Skriboman. Kreativac. Osećam se kao super pegava Šargarepica. Vlasnik doma za stare "Alta Vista" na Senjaku, Direktor marketinške agencije "Pasaž". Vesela i srećna žena. Sve ostalo je samo nadogradnja.
A sve drugo... dopišite sami.

Dodaj komentar

Postavi komentar

@LecaShargarepa

- 12 hours ago

Moj drugar ima naviku da kada mu neka devojka piše, a nije mu do dopisivanja, a neće i da je uvredi sa "seen", isku… https://t.co/NR2m06uP56
h J R
>